Ana Sayfa
Ortaklık Programı Hakkımızda
Tavsiyeler & Haberler
Yönlendirme
Reklam
 
Tavsiyeler

Teşvik Sisteminde Değişiklik Yolda!

Yayın Tarihi
17.11.2013Geride bıraktığımız hafta yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler, teşvik sistemi ile ilgili olarak 2014 yılı başında ortaya çıkabilecek bazı değişikliklerin sinyali olarak görülebilecek nitelikte idi.
 
Özellikle belirli alanlarda yaşanan yatırım patlaması ve teşvik belgesi başvurusu ekonomi yönetimini teşvik sistemi ile ilgili olarak yeni kararlar almaya itecek gibi gözüküyor. Bu kapsamda bazı sektörlerde teşviklerin daraltılması, sonlandırılması veya genişletilmesi kuvvetle muhtemel.
 
Halihazırda geçerli olan destek ve teşvik unsurlarından yararlanmak isteyenlerin durumlarını yıl sonuna kadar değerlendirmelerinde fayda var.
 
Bizde bu minvalde, bugünkü yazımızda mevcut teşvik sistemi ile ilgili bazı temel noktaları tekrar hatırlatmak ve yatırım kararı alma arifesinde olan kişi ve kurumlara yardımcı olmak istiyoruz.
 

Kimler teşvik başvurusunda bulunabiliyor?
Mevcut uygulamada; gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.
 
Kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları ise değerlendirmeye alınmıyor.
 
Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, iş ortaklıklarının indirimli Kurumlar Vergisi teşvikinden faydalanması mümkün değil.
 

Başvuru nereye yapılıyor?
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edilmesi gerekir. Ancak genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan ve yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve konular arasından yer alan yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilmesi mümkün.
Yerel birimden kasıt ise; sanayi odaları ve kalkınma ajansları.
 

Teşvik uygulamaları
Halihazırda teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmakta:
 
-Genel teşvik uygulamaları
-Bölgesel teşvik uygulamaları
-Büyük ölçekli yatırımların teşviki
-Stratejik yatırımların teşviki
 

Genel teşvik uygulamaları
Bölge ve il ayrımı yapılmaksızın, teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar, KDV istisnası ve gümrük muafiyeti desteklerinden yararlanıyor.
 

Bölgesel teşvik uygulamaları
Mevcut teşvik sisteminde il bazlı bölgesel teşvik geçerli. Buna göre iller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye ayrılmış durumda. En gelişmiş iller 1. bölgede yer alıyorken, görece en az gelişmiş iller ise 6. bölgede yer alıyor. Hangi ilin hangi bölgede yer aldığı Ekonomi Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tablodan görülebilir.
 
Pek tabii ki teşvik unsurları da 1. bölgeden 6. bölgeye doğru gittikçe artıyor. Örneğin 6. bölgede sınıflandırılan illerde yapılacak yatırımlara sağlanan gelir vergisi stopajı desteği, diğer bölgelerde yer alan illerde yapılacak yatırımlara verilmiyor. Aynı şekilde Kurumlar Vergisi açısından yatırıma katkı tutarı ve Kurumlar Vergisi indirim oranı 1. bölgeden 6. bölgeye gittikçe artıyor.
 
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, şartların sağlanması durumunda; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, indirimli Kurumlar Vergisi, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi desteği, faiz desteği ve Gelir Vergisi stopaj desteğinden yararlanabilmek mümkün.
 

Teşvik kapsamında olmayan yatırım konuları neler?
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4 numaralı ekinde "I- Teşvik Edilemeyecek Yatırımlar" başlığı altında yer alan yatırım konuları hiçbir şekilde getirilmiş olan destek unsurlarından yararlanamıyor.
 
Söz konusu desteklenmeyecek yatırımlara örnek olarak; hazır yemek, doğalgaza dayalı elektrik üretim, dershane ve kurs, müteahhitlik hizmetleri, hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark, gayrimenkul kiralama yatırımları gösterilebilir.
 

Öncelikli yatırım konuları
Bazı yatırım konuları var ki ilave desteğe tabi. Bu yatırımlar 1, 2, 3 veya 4. bölgede gerçekleştirilse bile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5. bölge destekleri ile destekleniyor.
 
Bu yatırım konularına örnek olarak; madencilik yatırımları, demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, 20 milyon TL üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar gösterilebilir.

Kaynak: KoBilgi.com
Facebook Hesabınla Yorumla
Yorumlar ve Cevaplar

İlgili Kategoriler
Labels
Bakınız
USD/TL:5.7538 / 5.7642 EUR/TL:6.3654 / 6.3769   EUR/USD:1.1063 / 1.1063   GBP/USD:1.2211 / 1.2211
Bize ulaşın Finzoom SSS Reklam Çözüm Ortaklarımız Finansal Terimler Sözlüğü Site Haritası Gizlilik Politikamız
FINZOOM © 2010 - Tüm Hakları SaklıdırBulgaria Romania Invest in Bulgaria